Filogenija in ekofiziologija gliv kserofilnega rodu Wallemia : doktorska disertacija
Phylogeny and ecophysiology of xerophilic fungal genus Wallemia = doctoral dissertation

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih