Študij uporabnikov in organizacija referalne dejavnosti : magistrsko delo