Nadgradnja E-modela za objektivno ocenjevanje vpliva potresavanja na zaznano kakovost govora v paketnih omrežjih
Extention of the E-model for objective assessment of the jitter impact on the perceived voice quality in packet networks

tab1
1. TXT datoteka (32 kB) Za ogled je potrebna prijava