Letna dinamika in raznolikost amonij-oksidirajočih arhej in bakterij v obalnem morju Tržaškega zaliva : doktorska disertacija
Annual dynamics and diversity of ammonia-oxidyzing archaea and bacteria in coastal waters of the Gulf of Trieste = doctoral dissertation

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih