Ocena dela "Vprašalnik o spoprijemanju s težavami za mladostnike - VSTM. Priročnik"