Gestualna ekspresija in njena artikulacija v umetnosti