Doprinos k poznavanju terre rose v Slovenskem primorju : disertacija