Botaniki, njihovo delo in herbarijske zbirke praprotnic in semenk v Prirodoslovnem muzeju Slovenije
The botanists, their work and herbarium collections of vascular plants in the Slovenian Museum of Natural History