Album za mlade pevce : eno- in dvoglasni zbori s klavirjem za meščanske, srednje, učiteljske in glasbene šole : druga stopnja