Abecedika ali Plateltof : sa tiste, katiri se otte Krajnsku brati navzhiti