Vpliv ukrepov zniževanja izpustov CO2 na dolgoročno načrtovanje proizvodnje na trgu z električno energijo
The impact of CO2 emission mitigation measures on long-term generation expansion planning under market conditions