Slovenske narodoslovne študije. Zv. 2, Tri obredja iz Bele Krajine