Če se na svetu nič ne začne in nič ne konča /.../ bo Lepota res rešila svet? /.../ saj je človek vrednota sam po sebi /.../ : (zapis ob sedemdesetletnici Aleksandra Skaze, profesorja na ljubljanski rusistiki)