Vpliv velikosti in količine zeolitnih delcev na zadrževanje vode v rastnih substratih za okrasne rastline : doktorska disertacija = doctoral dissertation

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih