The distribution of rare earth elements (REEs) in paddy soil and rice seeds from Kočani field (eastern Macedonina)
Razporeditev REE (redkih zemelj) v tleh riževih polj in rižu na območju Kočanskega polja (vzhodna Makedonija)