Termodinamične funkcije nabrekanja ionskih izmenjalcev z različno zamreženostjo : disertacija

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih