In vitro ugotavljanje preference hroščev hmeljevega bolhača (Psylliodes attenuatus Koch) na gospodarsko pomembnih sortah hmelja, na navadni konoplji ter veliki koprivi
In vitro assessment preferences of hop flea beetle (Psylliodes attenuatus Koch) on economic important cultivars of hop, hemp and stinging nettle