Prekuženost nosečnic s Toxoplasma gondii v dveh zemljepisno in podnebno različnih področjih Slovenije
Toxoplasmosis among pregnant women in two different geographic locations and climatic conditions od Slovenia