Delo pridnih rok in vernega srca : znamenja v župniji Sv. Marjete niže Ptuja

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih