The use of the logistic function for forecasting vertical movements of surface
Uporaba logistične funkcije pri napovedovanju vertikalnih premikov površine