Device for thermal conductivity measurement of exothermal material
Napreva za merjenje toplotne prevodnosti eksotermnega materiala