Struktura in dinamika makrobentoških združb alg v mediolitoralu slovenskega morja : doktorska disertacija
Structure and dynamic of mediolittoral macrobenthic algal communities of the Slovenian sea = doctoral dissertation

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih