Struktura in dinamika makrobentoških združb alg v mediolitoralu slovenskega morja : doktorska disertacija
Structure and dynamic of mediolittoral macrobenthic algal communities of the Slovenian sea : doctoral dissertation