Etika in estetika glokalnega kulturnega boja : primer Palestinskih sprehodov Raja Shehadeha