Procesni vir za impulzno bakrenje tiskanih vezij - enota za generiranje tokovnih impulzov
Current source for pulse plating - pulse-current generation unit