Socialni boji v občini Piran od XV. do XVIII. stoletja