Jezikovno izražanje konceptualne metafore BESEDA JE --- v besedilih 16. stoletja