Uporaba emotivno pogojenega računalništva v priporočilnih sistemih