Sv. devici Mariji v čast : samospev za sopran, triglasni ženski zbor in orglje ali harmonij