O vplivu taline na reakcije med trdnimi snovmi : disertacija