Wood formation in Norway spruce on a lowland site in Slovenia in 2015 and comparison with other conifers all over Europe
Nastajanje lesa smreke na nižinskem rastišču v Sloveniji v letu 2015 in primerjava z iglavci po Evropi