Dejavniki antiksenoze kot mehanizem odpornosti zelja (Brassica oleracea var. capitata L.) na izbrane škodljive žuželke : doktorska disertacija
Factors of antixenosis as mechanism of cabbage (Brassica oleracea var. capitata L.) resistance against selected insect pests
= doctoral dissertation

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih