Isidor, brumni kmet : bukvize ljubim kmetam podeljene