A contribution to construction monitoring with simultaneous application of various types of observations
Prispevek k spremljanju objektov s simultanimi meritvami različnih tipov