Dvajseta obletnica Ljubljanskega geografskega društva