Norma v frazeologiji in odstopi od nje v besedilih