Iskanje alternativnih nosilcev za TiOspodaj2 pri fotokatalizi : priprava in nanos tankih plasti katalizatorja