Socialni boji v občini Piran : (od XV. do XVIII. stoletja) : inavguralna disertacija

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih