Militarizacija in vojaško-industrijski kompleks: (študija primera ZDA)