Pozne stopnje biosinteze eritromicina pri aktinobakteriji Saccharopolyspora erythraea : doktorska disertacija
Late stages of erythromycin biosynthesis in the actinobacterium Saccharopolyspora erythraea = dissertation thesis

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih