Pripovedovanje zgodbe kot pristop za ugotavljanje otrokovega govornega razvoja