Genotoksično delovanje cianobakterijskih toksinov na humane celice v pogojih in vitro : doktorska disertacija
Genotoxic activity of cyanobacterial toxins in human cells in vitro = doctoral dissertation

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih