Storage stability of hybrids - important hop quality trait
Skladiščna obstojnost križancev - pomembna lastnost kakovosti hmelja