Geografski obzornik : časopis za geografsko vzgojo in izobraževanje
Geographical horizon : newspaper for geographical teaching and education