Uporaba mikroposnetkov z odbitimi elektroni pri identifikaciji faz
Application of backstattered-electron micrographs for phase identification