Application of direct current control in a three-phase parallel active power filter
Uporaba neposredne regulacije toka pri trifaznem paralelnem aktivnem močnostnem filtru