Razred 1
Postupak za spajanje zrnastih supstanaca, koje nisu podesne za spajanje radi svog fizičkog stanja ili radi svoje tehničke kakvoće, kao ruda, minerala i slično : patentni spis 2851