Žlahtnjenje hmelja na odpornost na bolezni : postopki in tehnike pri selekciji križancev
Hop disease resistance breeding : procedures and techniques in selection of seedlings