Razvoj in pomen faksimilnih izdaj glede na metode reprodukcije originala : magistrsko delo