Vrednotenje vunduškega peščenjaka z vidika možnosti uporabe v restavratorske namene