Vloga holesterola pri uravnavani eksocitozi podganjih endokrinih celic v kulturi
Role of cholesterol in regulated exocytosis in cultured rat endocrine cells

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih